Fra Førdefjorden til Stortinget

Beslutningen om å tillate utslipp av gruveslam, gift og kjemikalier i Førdefjorden har opprørt en hel verden. Privatpersoner, politiske partier, en samlet miljøbevegelse, fagmiljøer og samfunnsengasjerte bedrifter har reagert sterkt på beslutningen.

Kommunikasjonsbyrået Big Fish i Oslo engasjerte seg så mye at det endte opp med denne kampanjen. En kampanje som har som formål å gi alle stortingsrepresentanter og regjeringsministre en spesialdesignet minneflaske med rent Førdefjord-vann. Slik at de om 25 år kan se på flasken og minnes hvilken tragisk beslutning de var med å ta. 

1000 km

Stortinget og regjeringen befinner seg i Oslo. Der er beslutningen om å tillate dumping av 6 millioner tonn gruveslam og kjemikalier årlig i Førdefjorden tatt. For å vise våre folkevalgte galskapen i dette, reiste vi på ren fornybar energi i en Tesla de drøye 1000 km t/r Førdefjorden. Målet var å bringe rent Førdefjordvann til Stortinget.

Vi håper de tar godt vare på dem, så de om 50 år kan vise sine barnebarn hvordan en ren fjord en gang var

169 + 18 flasker + 1

I Oslo startet en rekke bedrifter en stor dugnad. Førdefjord-flasken ble til. Med korte frister ble flasken designet, trykket og ferdigstilt til tapping. Når vanndunkene var kommet over fjellet stilte privatpersoner og bedrifter velvillig opp med tid, lokaler og arbeidskraft. 191 flasker med Førdefjordvann ble tappet og forseglet på vakre minneflasker.

Torsdag 7. mai 2015 ble 169 flasker delt ut til alle Stortingsrepresentanter og 18 flasker til statsministeren og ministrene i regjeringen. Vi håper de tar godt vare på dem og viser dem fram til sine barnebarn om 50 år for å vise hvordan en ren fjord en gang var.

En stor dugnad

Kampanjen ville ikke funnet sted uten ildsjeler der ute og vi vil takke alle som har bidratt.

Big Fish

For idé, konsept, design og webdesign.

IDÉE FIXE

For film og redigering.

Byråservice

For logistikk rundt trykksaker og flaskene.

Process Trykk

For trykking av flaskene.

Brand print

For trykksaker.

Orre AS

For utlån av utslippsfri frakt over fjellet.

Fridtjov Urdal

For bruk av hans dikt på flasken.

Tusen takk

Til alle som har hjulpet med lån av bil, ferden ut i fjorden, tekster og generell støtte til kampanjen.